22-9-58 - 30-9-58 พื้นที่ก่อสร้างจุดที่ 5 ตั้งแต่ปากซอยพหลโยธิน 69/4 - 54 | รฟม

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้
 
1. วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 30 กันยายน 2558
เบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน 69/4-54 (ฝั่งขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจร (ชิดทางเท้า) ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม. โดยเปิดให้รถวิ่งสวนเลนฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร (ชิดเกาะกลาง)
 
 2. วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 
ปิดทางเข้า-ออก บริเวณซอยพหลโยธิน 52 เพื่อดำเนินการรื้อย้ายท่อร้อยสายโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. โดยสามารถใช้ซอยพหลโยธิน 50 เพื่อเป็นทางเข้า – ออก และเลี่ยงการจราจรดังกล่าวได้
 
พื้นที่ก่อสร้างจุดที่ 5 ตั้งแต่ปากซอยพหลโยธิน 69/4 - 54
 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวก หากไม่มีความจำเป็น กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 
--------------
กองสื่อสารองค์กร
สำนักผู้ว่าการ รฟม.
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร.0 2716 4019
Email : prmrta@hotmail.com
Visitors: 172,511