2015-08-21 PCGRN เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ครบรอบ 23 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ครบรอบ 23 ปี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 www.mrta.co.th  e-mail : pr@mrta.co.th

Visitors: 189,764