2015-08-18 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บนสะพานลอยข้ามถนน เพื่อแจ้งการเริ่มโครงการฯและหมายเลขสอบถามข้อมูล

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนสะพานลอยข้ามถนน ตลอดแนวเส้นทางและก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ เพื่อแจ้งการเริ่มโครงการฯและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อมูลโครงการฯ

ขออภัยในความไม่สะดวก กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  www.mrta.co.th  e-mail : pr@mrta.co.th

Visitors: 200,665