วงเงินลงทุน

ประมาณการค่าลงทุนด้านงานโยธาและระบบเดินรถไฟฟ้า 58,384.45 ล้านบาท

 
รายการเงินลงทุนหน่วย
  ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7,878.00
ล้านบาท
  ค่าก่อสร้างงานโยธา
29,848.00
ล้านบาท
  ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า
20,658.45
ล้านบาท
                 รวม
58,384.45
ล้านบาท

ที่มา  https://www.mrta.co.th

Visitors: 212,419